Algemene voorwaarden

Hier is de vertaling van de gegeven tekst naar het Nederlands, waarbij “Micro Supplies” is vervangen door “GoedGerepareerd”:

Artikel 1 – Bindende werking

Dit is een bindende overeenkomst tussen u en “GoedGerepareerd” (“wij”, “ons”, “Bedrijf”). Door de internetpagina te gebruiken die zich bevindt op “https://goedgerepareerd.nl/” (de “Site”), stemt u in met naleving van deze Algemene Voorwaarden. Als u op enig moment deze Algemene Voorwaarden onaanvaardbaar vindt, dient u de Site onmiddellijk te verlaten en alle gebruik ervan te staken.

Artikel 2 – Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en staan u toe de behandeling van uw persoonlijke informatie te beheren. Een volledige verklaring van ons huidige privacybeleid is te vinden door hier te klikken. Ons privacybeleid is uitdrukkelijk opgenomen in deze overeenkomst door deze verwijzing.

Artikel 3 – Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden uitgelegd en beheerst volgens de wetten van Nederland, zonder verwijzing naar regels met betrekking tot conflicten van wetgeving.

Artikel 4 – Minimumleeftijd

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om toegang te krijgen tot en deel te nemen aan deze site. U garandeert en verklaart dat u ten minste 18 jaar oud bent of toestemming heeft van uw ouder(s) en in staat bent om vanuit een juridisch perspectief deze overeenkomst aan te gaan.

Artikel 5 – Aanmelding voor e-maillijst

U heeft de optie, maar niet de verplichting, om u aan te melden en onze nieuwsbrief te ontvangen. Als u dat doet, stemt u ermee in om verdere e-maillijsten van ons van commerciële aard te ontvangen.

Artikel 6 – E-mailcommunicatie

Wanneer u contact met ons opneemt, stemt u uitdrukkelijk in en gaat u akkoord met het ontvangen van e-mailreacties van ons. Deze e-mailcommunicaties kunnen van commerciële of niet-commerciële aard zijn. Niet-commerciële e-mails kunnen administratieve kwesties en aankondigingen van wijzigingen in deze Voorwaarden, het Privacybeleid of andere documentatie van de site bevatten.

Artikel 7 – Gebruik van software

Het bedrijf kan bepaalde software beschikbaar stellen op de Site. Als u software downloadt van de Site, wordt de software, inclusief alle bestanden en afbeeldingen die door de software worden gegenereerd, en de bijbehorende gegevens (gezamenlijk “Software”) geacht aan u in licentie te zijn gegeven door het bedrijf, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, thuisgebruik. Het bedrijf draagt noch de titel noch de intellectuele eigendomsrechten over aan de Software, en behoudt de volledige en onbeperkte titel van de Software evenals alle intellectuele eigendomsrechten daarin. U mag de Software niet verkopen, herverdelen of reproduceren, noch mag u de Software decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins converteren naar een voor mensen waarneembare vorm. Alle handelsmerken en logo’s zijn eigendom van het bedrijf of zijn licentiegevers en mogen op geen enkele manier worden gekopieerd of gebruikt.

Artikel 8 – Gebruikersinhoud

Door informatie of andere inhoud (“Gebruikersinhoud”) naar de site te posten, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te distribueren, verleent u het bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers een permanente, niet-exclusieve licentie om Gebruikersinhoud te gebruiken in verband met de exploitatie van de internetbedrijven van het bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers, inclusief maar niet beperkt tot, het recht om Gebruikersinhoud te kopiëren, te distribueren, te verzenden, openbaar weer te geven, openbaar uit te voeren, te reproduceren, te bewerken, te vertalen en te herformatteren. U wordt niet vergoed voor enige Gebruikersinhoud. U stemt ermee in dat het bedrijf uw naam mag publiceren of anderszins openbaar maken in verband met uw Gebruikersinhoud. Door Gebruikersinhoud op de site te plaatsen, garandeert en verklaart u dat u de rechten op de Gebruikersinhoud bezit of anderszins bevoegd bent om Gebruikersinhoud te plaatsen, te distribueren, weer te geven, uit te voeren, te verzenden of anderszins te distribueren.

Artikel 9 – Naleving van wetten inzake intellectueel eigendom

Bij het betreden van de site gaat u akkoord met het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Uw gebruik van de site wordt te allen tijde beheerst door en is onderworpen aan wetten met betrekking tot auteursrecht en het gebruik van intellectuele eigendom. U stemt ermee in geen enkele informatie of inhoud (gezamenlijk “Inhoud”) te uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te distribueren die in strijd is met het auteursrecht, handelsmerken of andere intellectuele eigendoms- of eigendomsrechten van derden. U stemt ermee in wetten met betrekking tot auteursrecht en het gebruik van intellectuele eigendom na te leven en u bent als enige verantwoordelijk voor schendingen van relevante wetten en voor inbreuken op rechten van derden veroorzaakt door enige Inhoud die u verstrekt of verzendt, of die wordt verstrekt of verzonden met behulp van uw Gebruikers-ID. De last van het bewijzen dat enige Inhoud geen inbreuk maakt op wetten of rechten van derden rust uitsluitend bij u. Alle zaken

inzake de Digital Millennium Copyright Act worden verwerkt in overeenstemming met ons DMCA-beleid, dat u kunt raadplegen via de DMCA-link onderaan de pagina.

Artikel 10 – Ongepaste inhoud

U stemt ermee in geen enkele Inhoud te uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te distribueren die (a) lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, beledigend of bedreigend is; (b) pleit voor of aanzet tot gedrag dat een strafbaar feit zou kunnen vormen, aanleiding zou kunnen geven tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zou kunnen zijn met enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of buitenlandse wet of regelgeving; (c) adverteert of anderszins fondsen werft of een verzoek is voor goederen of diensten; of (d) medisch advies geeft aan andere gebruikers. Het bedrijf behoudt zich het recht voor uw ontvangst, verzending of andere distributie van dergelijk materiaal via de site te beëindigen en, indien van toepassing, dergelijk materiaal van zijn servers te verwijderen. Het bedrijf heeft de bedoeling volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties in het onderzoek naar schendingen van deze Voorwaarden of van toepasselijke wetten.

Artikel 11 – Geen garanties en cursussen

Wij wijzen hierbij alle garanties af. Wij stellen de site beschikbaar “zoals deze is”, zonder garantie van welke aard dan ook. U neemt het risico op schade of verlies van elk gebruik van of onvermogen om de site of de dienst te gebruiken. Voor zover toegestaan door de wet wijzen wij uitdrukkelijk alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de site af, inclusief maar niet beperkt tot, enige impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Wij garanderen niet dat de site of de dienst aan uw eisen zal voldoen of dat de werking van de site of de dienst ononderbroken of foutloos zal zijn. Wij geven geen restituties na aankoop van een van onze cursussen. Als een cursusdatum wordt geannuleerd, wordt het aankoopbedrag omgezet in een voucher of er wordt een nieuwe datum gepland.

Artikel 12 – Beperkte aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid jegens u is beperkt. Voor zover toegestaan door de wet zijn wij in geen geval aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, speciale, incidentele of gevolgschade, verloren winsten of verloren gegevens, ongeacht de voorzienbaarheid van die schade) voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de site of enig ander materiaal of diensten die aan u door ons worden verstrekt. Deze beperking is van toepassing ongeacht of de schade voortvloeit uit schending van contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie of vorm van handelen.

Artikel 13 – Gelieerde sites

Wij hebben geen controle over en geen aansprakelijkheid voor websites van derden of materialen. We werken samen met verschillende partners wiens internetpagina’s aan de Site kunnen zijn gekoppeld. Omdat we geen controle hebben over de inhoud en prestaties van deze partner- en affiliatiesites, geven we geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit, inhoud of kwaliteit van de informatie die door dergelijke sites wordt verstrekt, en aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor onbedoelde, aanstootgevende, onjuiste, misleidende of onwettige inhoud die op die sites kan staan. Op dezelfde manier kunt u in verband met uw gebruik van de Site van tijd tot tijd toegang hebben tot inhoudsstukken (inclusief, maar niet beperkt tot, websites) die eigendom zijn van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij geen garanties bieden voor, en geen verantwoordelijkheid nemen voor, de nauwkeurigheid, actualiteit, inhoud of kwaliteit van deze inhoud van derden, en dat, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, deze Algemene Voorwaarden uw gebruik van alle inhoud van derden zullen regelen.

Artikel 14 – Verboden gebruik

We leggen bepaalde beperkingen op aan uw toelaatbaar gebruik van de Site. U mag geen inbreuk maken of proberen inbreuk te maken op beveiligingsfuncties van de Site, inclusief, maar niet beperkt tot, (a) toegang krijgen tot inhoud of gegevens die niet voor u zijn bedoeld, of inloggen op een server of account waarvoor u niet gemachtigd bent om toegang te krijgen; (b) proberen de kwetsbaarheid van de Site, of een bijbehorend systeem of netwerk, te onderzoeken, scannen of testen, of beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder de juiste autorisatie; (c) interfereren of proberen te interfereren met de service aan een gebruiker, host of netwerk, inclusief, maar niet beperkt tot, door middel van het indienen van een virus naar de Site, overbelasting, “flooding”, “spamming”, “mail bombing”, “crashen” of het instellen van een “DDOS” aanval op de Site; (d) de Site gebruiken om ongevraagde e-mail te verzenden, inclusief, maar niet beperkt tot, promoties of advertenties voor producten of diensten; (e) het vervalsen van een TCP/IP-pakketkop of een deel van de kopinformatie in een e-mail of bij een posting met gebruik van de Site; of (f) proberen de software van ons te wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins omzetten of proberen om te zetten in een door mensen waarneembare vorm van de broncode die door ons wordt gebruikt bij het

Vraag de brochure aan

Na het invullen download uw gemakkelijk de gids met al onze futureproof opleidingen en trainingen in één PDF

Gratis adviesgesprek

Plan jouw gratis adviesgesprek in. Dan helpen we je graag met het vinden van een passende opleiding of training die volledig aansluit bij jouw leerdoelen en ambities.