Right to Repair

Geschreven door Bram Goudsblom

18 juni 2024

Inhoud

Het Right to Repair: Een Duurzame Toekomst voor Reparatie

De afgelopen jaren zijn we gewend geraakt aan het weggooien van spullen als ze kapot zijn. Dit moet veranderen. Het right to repair-voorstel, dat binnen de Green Deal valt, wil de reparatiemarkt nieuw leven inblazen. Zo besparen we grondstoffen en energie, en krijgt het bedrijfsleven dat inzet op reparatie een boost. Hieronder volgen de actiepunten van het reparatierecht:

1. Verplichte Reparatie binnen de Wettelijke Garantietermijn

Verkopers worden binnenkort verplicht om producten met een defect binnen de garantietermijn te repareren in plaats van te vervangen. Producenten moeten een optie tot reparatie aanbieden, tenzij reparatie duurder is dan vervanging.

2. Meer Reparatie buiten de Wettelijke Garantietermijn

Het moet makkelijker en goedkoper worden om ‘technisch herstelbare producten’, zoals stofzuigers, wasmachines, televisies, tablets en smartphones buiten de wettelijke garantieperiode te laten repareren. Consumenten moeten het recht krijgen om te eisen dat producenten hun kapotte spullen repareren. Producenten moeten consumenten informeren dat zij verplicht zijn om verkochte spullen bij gebreken te repareren.

3. Online Reparatieplatform

In het voorstel staat dat er een online reparatieplatform moet komen. Via dit platform kunnen consumenten gemakkelijk in contact komen met bedrijven en verkopers in de buurt die spullen kunnen repareren. Dit in Nederland, Belgie en Frankrijk. Een mooi voorbeeld daarvan is ons keurmerk die zowel vertrouwen uitstraalt naar de klant en informatie aanbied aan de reparateurs.

4. Europese Kwaliteitsnorm voor Reparatie

Er moet een kwaliteitsnorm komen waaraan reparateurs zich kunnen verbinden. Deze norm betekent dat reparateurs garanties kunnen bieden over de levensduur en beschikbaarheid van de herstelde producten. Op deze manier worden consumenten verzekerd van betrouwbaar reparatiewerk.

Akkoord en Implementatie

Europarlementariër René Repasi is blij met de overeenkomst: “In de toekomst zal het makkelijker en goedkoper zijn om producten te laten repareren in plaats van nieuwe, dure producten te kopen. Dit is een belangrijk succes voor het Europees Parlement, dat zich fel heeft uitgesproken voor het versterken van de positie van de consument in de strijd tegen klimaatverandering. De overeenkomst introduceert een extra wettelijke garantie van 12 maanden voor producten en zorgt ervoor dat onafhankelijke reparateurs betere toegang hebben tot reserveonderdelen. Bovendien verbiedt het fabrikanten om contractuele clausules, software- en hardwaretechnieken te gebruiken die reparatie belemmeren.”

Hoe nu verder?

Na dit akkoord wordt de richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Vanaf dat moment hebben de lidstaten 24 maanden de tijd om het right-to-repair-voorstel in nationaal beleid om te zetten. Daarna is de wetgeving officieel van kracht.

Mocht dit zo ver zijn en er is meer informatie over dit onderwerp zullen we al onze aangesloten leden persoonlijk informeren.

Bram Goudsblom